امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي لقمان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 7,214 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,488 تعداد خريدار: 897 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,488 حجم معامله: 2,541,750 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,100 جمع معامله: 18,336,823,062 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروئي و بهداشتي لقمان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/08/1391
داروئي و بهداشتي لقمان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
داروئي و بهداشتي لقمان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/07/1391
داروئي و بهداشتي لقمان - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 24/07/1391
داروئي و بهداشتي لقمان - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 11/07/1391
داروئي و بهداشتي لقمان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
داروئي و بهداشتي لقمان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
داروئي و بهداشتي لقمان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
داروئي و بهداشتي لقمان- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه 26/04/1391
داروئي و بهداشتي لقمان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 5-44504121
فاكس: 44504755
آدرس: كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج ، روبروي محور سازان ايران خودرو
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما