امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/01
تثبیت شده:31/06/1398 آخرين اطلاعات:01/07/1398   ساعت: 15:10
آخرين قيمت 18,079 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 18,094 تعداد خريدار: 753 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 18,094 حجم معامله: 32,731,489 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 18,075 جمع معامله: 591,752,445,311 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما