امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه دارويي بركت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 927 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 980 تعداد خريدار: 513 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 980 حجم معامله: 4,188,091 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 899 جمع معامله: 3,882,274,536 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما