امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه دارويي بركت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 4,647 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,800 تعداد خريدار: 1,104 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,800 حجم معامله: 3,369,419 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,599 جمع معامله: 15,656,390,305 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما