امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-16000-98/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/01
تثبیت شده:26/06/1398 آخرين اطلاعات:01/07/1398   ساعت: 15:10
آخرين قيمت 2,200 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,200 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,200 حجم معامله: 10 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,200 جمع معامله: 22,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما