امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-17000-98/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/26
تثبیت شده:23/05/1398 آخرين اطلاعات:26/05/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 727 درصد تغییر: (52) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,000 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,000 حجم معامله: 55 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 700 جمع معامله: 40,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما