امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خودرو-7000-1398/07/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/26
تثبیت شده:26/05/1398 آخرين اطلاعات:26/05/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 493 درصد تغییر: 124 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 500 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 500 حجم معامله: 109 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 410 جمع معامله: 53,690,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما