امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ اخابر-2984-1398/07/10 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 348 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 349 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 349 حجم معامله: 12 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 348 جمع معامله: 4,178,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما