امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ اخابر-2984-1398/07/10 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/01
تثبیت شده:10/07/1398 آخرين اطلاعات:01/11/1398   ساعت: 18:42
آخرين قيمت 1,512 درصد تغییر: 18 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,600 تعداد خريدار: 17 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,600 حجم معامله: 1,101 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,402 جمع معامله: 1,664,355,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
> table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" cd="tdblooter"Menu style="width:100%"> tr> td i table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" ctyle="width:1uto;l> td> شرکت ٱا؊ان ه شار td> |ttd> td> م٧سباما td> |ttd> td> nbsp; /td> /tr> <