امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-500-1398/07/07 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/01
تثبیت شده:31/06/1398 آخرين اطلاعات:01/07/1398   ساعت: 15:10
آخرين قيمت 10 درصد تغییر: (33) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11 تعداد خريدار: 40 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11 حجم معامله: 2,793 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8 جمع معامله: 27,623,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما