امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شتران-9000-1398/08/12 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 557 درصد تغییر: (6) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 700 تعداد خريدار: 8 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 700 حجم معامله: 280 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 500 جمع معامله: 156,100,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما