امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كچاد-5800-1398/07/03 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:03/07/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 1 درصد تغییر: (90) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1 جمع معامله: 1,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما