امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
محورسازان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 3,917 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,965 تعداد خريدار: 756 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,965 حجم معامله: 6,991,675 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,652 جمع معامله: 27,385,658,987 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
محورسازان ايران خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 22/09/1391
محورسازان ايران خودرو - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) 07/09/1391
محورسازان ايران خودرو - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 24/08/1391
محورسازان ايران خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 16/08/1391
محورسازان ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 16/08/1391
محورسازان ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 18/07/1391
محورسازان ايران خودرو - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) 17/07/1391
محورسازان ايران خودرو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 15/07/1391
محورسازان ايران خودرو - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 05/07/1391
محورسازان ايران خودرو- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديرهq 23/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما