امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لنت ترمز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 40,130 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 41,130 تعداد خريدار: 350 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 41,130 حجم معامله: 163,238 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 39,010 جمع معامله: 6,550,669,291 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لنت ترمز ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
لنت ترمز ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
لنت ترمز ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
لنت ترمز ايران - آگهي ثبت افزايش سرمايه 11/07/1391
لنت ترمز ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 18/06/1391
لنت ترمز ايران - تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه 18/06/1391
لنت ترمز ايران- ثبت سهام در دست انتشار در افزايش سرمايه 28/05/1391
لنت ترمز ايران- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 09/05/1391
لنت ترمز ايران -معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/05/1391
لنت ترمز ايران -پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 2-4905501
فاكس: 4905503
آدرس: كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما