امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
چين چين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 35,336 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 35,999 تعداد خريدار: 497 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 35,999 حجم معامله: 363,767 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 34,500 جمع معامله: 12,854,051,756 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
چين چين - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 21/09/1391
چين چين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
چين چين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/03/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 01/08/1391
چين چين - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 31/03/91 29/07/1391
چين چين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 (حسابرسي شده) 19/07/1391
چين چين - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 18/07/1391
چين چين- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 17/07/1391
چين چين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 (حسابرسي نشده) 01/06/1391
چين چين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/03/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 31/03/1391
چين چين- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/03/31 16/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 05113920229
فاكس: 77525211
آدرس: كيلومتر 2 جاده فريمان ، صندوق پستي 386/91735
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما