امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
موتورسازان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 6,106 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,334 تعداد خريدار: 644 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,334 حجم معامله: 2,455,160 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,912 جمع معامله: 14,991,538,915 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
موتورسازان تراكتورسازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/05/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 15/05/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 24/02/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/02/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
موتورسازان تراكتورسازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 22049383-22043533-04114248000
فاكس: 22010783 * 6-04114245945
آدرس: دفتر تهران : خيابان وليعصر ،روبروي جام جم ،خيابان مهيار ، شماره 57
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما