امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
املاح ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 36,049 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 36,580 تعداد خريدار: 210 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 36,580 حجم معامله: 153,904 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 35,222 جمع معامله: 5,553,780,564 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
معدني املاح ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 28/08/1391
معدني املاح ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/07/1391
معدني املاح ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
معدني املاح ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
معدني املاح ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
معدني املاح ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/03/1391
معدني املاح ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 03/03/1391
معدني املاح ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 13901229 حسابرسي شده 27/02/1391
معدني املاح ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/02/1391
معدني املاح ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88718845-88812866
فاكس: 88716564
آدرس: خ ميرزاي شيرازي ، كوچه شهدا (كيوان سابق ) ،‌پلاك 14كد پستي 15867
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما