امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد آلياژي ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 5,835 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,960 تعداد خريدار: 384 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,960 حجم معامله: 1,093,306 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,816 جمع معامله: 6,451,102,488 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فولاد آلياژي ايران - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) 22/09/1391
فولاد آلياژي ايران - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 21/09/1391
فولاد آلياژي ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 18/07/1391
فولاد آلياژي ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 29/06/1391
فولاد آلياژي ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 25/06/1391
فولاد آلياژي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه 1391/12/30 06/06/1391
فولاد آلياژي ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 05/06/1391
فولاد آلياژي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 28/05/1391
فولاد آلياژي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
فولاد آلياژي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 25/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما