امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانک پاسارگاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 2,161 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,190 تعداد خريدار: 3,289 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,190 حجم معامله: 35,147,033 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,131 جمع معامله: 75,949,832,084 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك پاسارگاد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 21/09/1391
بانك پاسارگاد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 20/09/1391
بانك پاسارگاد - صورت هاي مالي دوره شش ماهه منتهي به 31/06/1391 حسابرسي نشده (به پيوست) 01/08/1391
بانك پاسارگاد - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام (به پيوست) 01/08/1391
بانك پاسارگاد -پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/07/1391
بانك پاسارگاد - تصميمات هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه (به پيوست) 24/07/1391
بانك پاسارگاد - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( مبناي خاورميانه)(اصلاحيه) 15/07/1391
بانك پاسارگاد - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل بيانيه ثبت و گزارش توجيهي 11/07/1391
بانك پاسارگاد - صورتهاي مالي سال مالي 1390/12/29 ( فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان) 03/07/1391
بانك پاسارگاد-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( مبناي خاورميانه) 03/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما