امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کابلسازی تک در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/24
تثبیت شده:24/07/1398 آخرين اطلاعات:24/07/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 19,832 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 19,832 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 19,832 حجم معامله: 2,014 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 19,832 جمع معامله: 39,941,648 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانجات كابل سازي تك - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما