امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فارسيت درود در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/26
تثبیت شده:14/05/1398 آخرين اطلاعات:26/05/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 2,949 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,000 تعداد خريدار: 478 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,000 حجم معامله: 4,608,909 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 0 جمع معامله: 27,638,809,200 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما