امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دارو ابوريحان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 27,082 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 28,798 تعداد خريدار: 510 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 28,798 حجم معامله: 453,853 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 26,500 جمع معامله: 12,291,333,737 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي ابوريحان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 17/08/1391
داروسازي ابوريحان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
داروسازي ابوريحان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
داروسازي ابوريحان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
داروسازي ابوريحان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
داروسازي ابوريحان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 08/03/1391
داروسازي ابوريحان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 08/03/1391
داروسازي ابوريحان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 03/03/1391
داروسازي ابوريحان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( 24/02/1391
داروسازي ابوريحان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي : 6-77707173*8-77702067* امور سهام : 77704230
فاكس: 77702066
آدرس: سه راه تهران پارس ، تير انداز ، جاده دماوند ، شماره1
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما